Ce acte trebuie sa aveti la locul unde se afla casa de marcat? Noi reglementari aplicabile cu 09.05.2015!

Trebuie sa aveti la locul unde se afla casa de marcat:

1. Contract de service

Agentul economic TREBUIE  :

 • sa  aiba  contracte  ferme  incheiate  cu  furnizorii  casei  de  marcat  pentru SERVICE!  
 •  in cartea  tehnica a casei de marcat furnizorul casei de marcat trebuie sa treaca, OBLIGATORIU, tipul si caracteristicile consumabilelor utilizat!

2. Contract privind consumabilele cu caracteristicile si tipul casei de marcat furnizate

Agentul economic TREBUIE :

 •  sa aiba contracte ferme incheiate cu furnizorii de consumabile!
 • sa foloseasca consumabile care sa asigure lizibilitatea datelor!
 • sa solicite distribuitorul casei de marcat sa completeze manualul de utilizare cu tipul si caracteristicele consumabilelor! 

3. Procedura cu casa de marcat cand se defecteaza

Obligatii agent economic :

 • afisarea in loc vizibil anuntul privind informarea clientilor despre acest fapt conform anexei  (anexa privind defectarea casei de marcat).
 •  in cazul defectarii se anunta distribuitorul autorizat cel care a livrat aparatul, sau dupa caz, unitatea de service acreditata de distribuitorul autorizat – se va folosi Registrul special  al casei de marcat

Ce este acest registru? Registrul special si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale, cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat si va fi stampilat de catre organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta, si va fi prezentat de catre utilizator, pentru vizare o data cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului la organul fiscal in a carui raza teritoriala a fost instalat acesta. Registrul special se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica, pe o perioada de 5 ani. (art. 4, alin.(4) din OUG 28/1999).

 • In timpul neutilizarii:
  pana la repunere se consemneaza toate tranzactiile efectuate in aceasta perioada in registrul special,  adica facturile emise ( pe facturi se va trece nr chitantelor folosite )
 • produsele , marfurile vandute se vor trece intr-un borderou care va fi folosit pentru descarcare din gestiune printr-un bon de consum manual
 • in situatia intreruperii bruste al curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal , acesta se pastreaza de catre utilizator, si se pastreaza impreuna cu raporul fiscal de inchidere zilnica

Reluarea functionarii: 

 • se noteaza data si ora la care aparatul incepe sa functioneze, sub semnatura si stampila utilizatorului ( proprietarul casei de marcat )
 • la repunere in functiune al aparatului de catre tehnicianul de service, acesta consemneaza in registrul special , dupa ultima inregistrare a tranzactilor efectuate de utilizator, data si ora inceperii functionarii aparatului , sub semnatura si numele in clar ale tehnicianului de service.
  Observatii – aceasta procedura se aduce la cunostiinta tutror angajatilor care lucreaza cu casa de marcat , sub forma unei liste cu semnatura de : luat la cunostiinta- se face o anexa la fisa de post a angajatilor existenti respectiv se va include pentru noii angajati- noul angajat va fi instruit despre cum functioneaza casa de marcat si ce trebuie facut in cazul neutilizarii ei
 • Notificarea privind modul de instiintare a defectarii casei de marcat catre furnizorul casei de marcat ( in termen 60 zile incepand cu data de 08.05.2015)

  4. Registrul cu banii personali ai angajatilor

( va fi cu regim special) ( anexat regasiti un model pe care vi-l punem la dispozitie) 

Registru bani personali

Caracteristifice noului formular

 • reprezinta un caiet format A4, cu un continut impus
 • trebuie sa aiba paginile numerotate, in ordine crescatoare
 • se semneaza pe ultima pagina de catre administratorul operatorului economic sau de catre persoana imputernicita de acesta
 • se completeaza zilnic de catre personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestarea  serviciilor, la  inceputul  programului  de  lucru,  fara  stersaturi  sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate.
 • registrul de bani personali se pastreaza la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestuia organului de control;
 • se  va  utiliza un singur  registru  de  bani  personali  pentru fiecare unitate  de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
 • entitatile care detin case de marcat sunt obligate sa intocmeasca documente justificative pentru sumele  introduse  în unitatea de vânzare a bunurilor sau deprestare  a  serviciilor,  si  pentru  sumele  extrase  din  unitatea  de  vânzare  abunurilor sau de prestare a serviciilor altele decât cele utilizate pentru a acordarest clientului.
 •  Este obligatoriu sa scrieti in Registrul de bani suma pe care o aveti la voi si sa scadeti,  cand  va  cumparati  ceva,  suma aflata  asupra  voastra  trebuie  sa  fie corecta si reala  (se trece rand supliementar cu suma cheltuita)
Orice suma de bani gasita in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului  de  lucru  reprezinta  suma nejustificata,  daca  nu  este  trecuta  inregistrul de bani personali! Neemiterea bonului fiscal, emiterea de bonuri cu o valoare  inferioara  pretului  de  vânzare  reprezinta  contraventii  si  se sanctioneaza!

  Registrul de bani personali va fi completat zilnic de catre angajatii operatorului economic, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi sau modificari si fara a lasa spatii neutilizate. Chiar daca  documentul  va  fi  completat  de  catre  salariatii  firmei,  totusi,  operatorul economic  ar  putea  raspunde  de  integritatea registrului  si  de  completarea  zilnica  a acestuia de catre angajati.

5. Regulamentul privind procedura cu bani personali.

Regulament

6. Notificarea depusa la ANAF  privind registru bani personali (aveti un exemplar pus la dispozitie, inca de ieri)
IMPORTANT! Va reamintim ca aceste NOI reglementari se aplica incepand cu 09.05.2015 in baza actului normativ OUG 8/2015, publicata in M.Of. 285 din 28 aprilie 2015 de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 ( pe care vi-l punem,de asemenea, la dispozitie)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
Posted in Uncategorized

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127

Warning: include(): Failed opening 'images/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127