Cum se acorda indemnizatia de crestere a copilului in 2014?

Ce valoare are indemnizatia de crestere a copilului?

Conform OUG nr. 111/2010, solicitantii indemnizatiei de crestere a copilului pot alege intre 2 variante:

 • In situatia in care opteaza pentru concediu crestere copil pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an:

Indemnizatia de crestere a copilului va fi in valoare lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, limitata la:
minim 600 lei
maxim 3.400 lei 

 • In situatia in care opteaza pentru concediu crestere copil pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani:

Indemnizatia de crestere a copilului va fi in valoare lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, limitata la:
minim 600 lei
maxim 1.200 lei
Potrivit Legii 166/2012 indemnizatia de crestere a copilului reprezinta 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni, aceasta valoare mentinandu-se si in anul 2014 De asemenea, conform prevederilor instituite atunci, concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor se acorda pentru fiecare dintre nasteri.

Cine poate beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?

Potrivit legii, pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului urmatoarele categorii de persoane:

 • unul dintre parintii firesti ai copilului
 • persoanele care adopta un copil/persoanele care iau in plasament un copil
 • tutorele copilului

Ce conditii trebuie indeplinite de catre parintii care solicita indemnizatia de crestere a copilului?

Persoanele care solicita indemnizatia de crestere a copilului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sunt cetateni romani, straini sau apatrizi
 • au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii
 • locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora
 • a realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal (venituri provenite din salarii, activitati independente sau din activitati agricole)

Incepand cu anul 2012 persoanele care solicita indemnizatia de crestere a copilului au obligatia sa-si achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate. In caz contrar, acestia risca la suspendarea indemnizatiei.Termenul limita pentru plata acestor impozite si taxe locale, pentru a se evita riscul suspendarii platii indemnizatiei este de 31 martie 2014.

Exceptiile le fac asa numitele perioade asimilate in care parintele solicitant s-a aflat in una dintre urmatoarele situtatii:

 • si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj
 • a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani
 • a beneficiat de pensia de invaliditate
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii
 • se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta

Ce acte trebuie depuse pentru a primi indemnizatie?

Indemnizatia se acorda pe baza de cerere, insotita ( in mod obligatoriu) de:

 • copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, dupa caz
 • actele doveditoare care sa ateste ca in ultimul an anterior datei nasterii copilului au realizat venituri timp de 12 luni
 • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
 • dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului
 • orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Unde se depun cererile pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Cererile pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului alaturi de documentele obligatorii e depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau de respingere. Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

Cand inceteaza dreptul la indemnizatie?

 • copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap
 • a avut loc decesul copilului
 • beneficiarul nu si-a achitat obligatiile fata de bugetul local in termenul prevazut de lege.

Cand se suspenda dreptul la indemnizatie?

Plata indemnizatiei poate fi doar suspendata pe o anumita perioada timp. Conform OUG nr. 111/2010, dreptul la acest ajutor se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care:

 • beneficiarul este decazut din drepturile parintesti
 • beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament
 • beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile
 • copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata
 • beneficiarul a decedat
 • in situatia in care beneficiarul isi schimba cetatenia sau nu mai locuieste in Romania
 • beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap
 • se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate
 • beneficiarul nu si-a achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut de lege.

Situatii speciale

Mame studente: mamele studente au dreptul la indemnizatie de crestere a copilului daca in ultimele 12 luni anterioare nasterii acestuia s-au aflat in una dintre urmatoarele situatii:

 • au urmat/urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar sau postuniversitar (masterat, doctorat) organizat potrivit legii
 • e afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta

In cazul persoanelor care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal si solicita indemnizatia de crestere a copilului, alaturi de celelalte acte se va atasa la dosar si adeverinta de studii sau diploma de absolvire dupa caz.

Gemeni, tripleti, multipleti: nivelul indemnizatiilor lunare se majoreaza cu 600 lei, incepand cu al doilea copil, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti
Perioade asimilate: in situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca o persoana realizeaza venituri pe o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12. In cazul in care, in urma acestui calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Suprapuneri : in cazul persoanei care beneficiaza de indemnizatie crestere copil si care in aceasta perioada naste/adopta/ia in plasament sau tutela un copil, pentru care beneficiaza de indemnizatie sau stimulent de insertie in conformitate cu prevederile O.U.G 111/2010, pe perioada suprapunerii se va acorda o suma suplimentara in cuantum lunar de 600 de lei.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
Tagged with:
Posted in Informare, Legislativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127

Warning: include(): Failed opening 'images/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127