De la 1 februarie platim impozit de 3%

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel ca actul normativ obliga toate firmele care realizeaza venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numarul de salariati, sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand de la 1 februarie 2013, chiar daca pana acum ele erau platitoare de impozit pe profit.

Practic, de la 1 februarie, nicio societate privata cu venituri sub plafonul amintit sau nou-infiintata nu mai poate plati 16% impozit pe profit, ci este obligata sa aplice regimul fiscal al microintreprinderilor, care presupune plata unui impozit de 3% pe veniturile realizate.

In contextul noutatilor aduse de actul normativ, mai jos,va prezentam regimul privind impozitarea microintreprinderilor.

Regimul fiscal al microintreprinderilor:

Incepand cu data de 01 februarie 2013 o microîntreprindere este o persoant juridict românt care îndeplinette cumulativ urmttoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • realizeaza venituri, altele decât cele din activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii, in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale.

Atentie! S-a abrogat conditia referitoare la numarul de salariati.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor:

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru entitatile care indeplinesc conditiile mentionate mai sus.

Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepând cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus.

Nu sunt obligate sa aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:

 • desfasoara activitati in domeniul bancar;
 • desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
 • desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

O persoana juridica româna care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepând cu primul an fiscal, daca conditia privind capitalul social este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului.

Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepând cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile mentionate mai sus.

Reguli tranzitorii:

Pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile mentionate mai sus sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 25 martie 2013 inclusiv.

Pâna la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013.

Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pâna la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Baza de impozitare:

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra bazei de impozitare constituita din veniturile din orice sursa, din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii de exploatare;
 • veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de intârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune.

Anul fiscal:

Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare:

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% care se aplica asupra bazei de impozitare.

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepând cu trimestrul in care s-a depasit limita de 65.000 euro.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

In cazul contribuabililor care aplica prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza in mod corespunzator de la 1 februarie 2013.

Termenele de declarare a mentiunilor:

Persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor CPF, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu mentiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal urmator.

Microintreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, in cursul anului respectiv, potrivit prevederilor CPF

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale:

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, selectând rândul “impozit pe veniturile microintreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Sursa: finantevalcea.ro

Astfel ca actul normativ obliga toate firmele care realizeaza venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numarul de salariati, sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand de la 1 februarie 2013, chiar daca pana acum ele erau platitoare de impozit pe profit.

Practic, de la 1 februarie, nicio societate privata cu venituri sub plafonul amintit sau nou-infiintata nu mai poate plati 16% impozit pe profit, ci este obligata sa aplice regimul fiscal al microintreprinderilor, care presupune plata unui impozit de 3% pe veniturile realizate.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
Tagged with: ,
Posted in Informare, Legislativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127

Warning: include(): Failed opening 'images/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127