Registrul de casa – care este noul plafon de incasari si de plati?

Incepand cu data de 9 mai au intrat in vigoare noile plafoane la platile si incasarile in numerar.
!!!Noutatea adusa de Legea nr. 70/2015 este ca plafoanele vor fi valabile nu doar pentru firme, ci si pentru alte categorii de contribuabili, si anume: persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), intreprinderi familiale (IF), liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica!

Din 9 mai 2015, noile conditii in care se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar sunt:

 • incasari de la persoanele prevazute anterior, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
 • incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
  plati in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

5.000 lei/zi, limita pentru incasarile si platile in numerar efectuate intre firme

Din 9 mai, firmele (sau PFA, II, IF etc.) vor putea incasa numerar de la alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi de la o persoana, se mentioneaza in Legea nr. 70/2015.

De asemenea, firmele (sau PFA, II, IF etc.) vor putea efectua plati in numerar catre alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum sifragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri siservicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri siservicii, respectiv de 10.000 lei catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putând fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar. !La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic de 5.000 lei/persoana sau 10.000 lei/zi, dupa caz. 

Operatiunile de incasari in numerar efectuate de la persoane fizice , reprezentând cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana , pentru operatiunile de incasari in numerar, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentând cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Prevederile nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate , in conditiile in care sunt incheiate contracte de vânzare-cumparare cu plata in rate, conform legii, cu persoanele fizice. operatiunile de plasiin numerar efectuate catre persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi sirestituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar.

Prevederile se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul României.

Incadrarea in plafoanele prevazute se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

In cazul persoanelor care au organizate mai multe casierii, plafoanele sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decât operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a României sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene sinotificate catre Banca Nationala a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum sicele reprezentând acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Plafoanele limita nu se aplica pentru urmatoarele operatiuni:

 • depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a României, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
 • plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a României pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decât contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.
 • transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a României sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Nerespectarea prevederilor constituie contraventii , daca nu au fost savârsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile sicompletarile ulterioare, cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Nerespectarea prevederilor privind acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar si eliberarea sau fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului prevazut constituie contraventie sise sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, conform competentelor.
contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

Explicatii ale unor termeni:

incasare fragmentata – fractionarea sumei de incasat in mai multe transe, pentru a evita plafonul de incasare in numerar stabilit prin lege;
plata fragmentata – fractionarea sumei de plata in mai multe transe, pentru a evita plafonul de plata in numerar stabilit prin lege;
magazin de tipul cash and carry – magazin care realizeaza comert de tipul cash and carry, astfel cum este definit la art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor siserviciilor de piata, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare.
sursa: myaccountant.eu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
Tagged with: ,
Posted in Informare, Legislativ
One comment on “Registrul de casa – care este noul plafon de incasari si de plati?
 1. Gabriela spune:

  In ce Monitor Oficial au aparut actele normative la care faceti referire :”Decretul nr.384/2015 – Legea nr.70/2015, cu privire la masuri pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar” ?

  Multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127

Warning: include(): Failed opening 'images/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/fiscalco/public_html/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 127